• Estonian Russian English

Kohtumenetlus

Kõik meie büroo advokaadid on protsessiadvokaadid. See tähendab, et lisaks elu reguleerivate seaduste heale tundmisele ja kliendile vajalike õigusdokumentide koostamisele tunnevad advokaadid end hästi ka kohtusaalis. Kohtuvaidlused võivad kesta aastaid. Seetõttu on kohtusse otstarbekas pöörduda alles siis, kui kohtuväliselt kokkuleppe saavutamiseks on kõik võimalused ammendatud. Meie büroo advokaadid seavad esmaseks ülesandeks alati vaidluse lahendamise kohtuväliselt. Kui see tulemust ei anna, kasutavad advokaadid oma aastatepikkust kogemust ja praktikas läbiproovitud taktikaid kohtumenetluses. Meie eesmärgiks on saavutada kliendile parim võimalik tulemus kliendi jaoks optimaalse ajaga.

Tsiviilõigus

Me aitame teid õigusdokumentide koostamisel või analüüsil, pakume sobivaimaid õiguslikke lahendusi ja prognoosime kohtupraktikale tuginedes vaidlustulemusi. Me peame kliendi huvides keerukaid läbirääkimisi ja saavutame kokkuleppeid võlasuhete reguleerimisel (s.h. lepinguvaidlused, kahju tekitamisest tulenevad nõuded), asjaõiguslike omandivaidluste (s.h. kaasomandivaidluste) lahendamisel. Eriti suurt kogemust omame perekonnaõiguses, kus osutame õigusabi kõikides vaidlustes (abikaasade varaliste suhete reguleerimine, ühisvara jagamine, hooldusõigus, elatis, ühiste lastega suhtlemise määratlemine, isaduse kohtulik tuvastamine, lapsevaidlused eri riikides elavate vanemate vahel, rahvusvaheline lapserööv).

Karistusõigus

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus ja tihe praktika klientide (kannatanud, kahtlustatavad, süüdistatavad) esindamisel nii kriminaal- kui väärteoasjades. Kannatanu esindajana anname tuge ja jälgime õiguse järgimist kohtueelses menetluses (ülekuulamistel) ja kohtus. Kahtlustatava kaitsjana osaleme ülekuulamistel, kohtus tõkendi valikul, vajadusel kohtume kliendiga ka vanglas. Esineme süüdistatava kaitsjana kohtus, koostame kaebusi kohtulahendite peale ja kaitseme oma kaebusi kõrgemates kohtuastmetes.

Haldusõigus

Meie advokaadid aitavad vastavalt spetsialiseerumisele teid kaebuste, avalduste, vaiete, vastuste koostamisel haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses, esindavad teid kohalike omavalitsuste asutustes õigusakti andmiseks või toimingu tegemiseks, kohaliku omavalitsuse õigusakti või toimingu vaidlustamisel.